مجله بیمه‌ای نوین
مجله نوین | ایده نوین، زندگی نوین

بیمه نامه شخص ثالث چیست؟

0 64

اهمیت بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث در ایران جزء پرفروشترین بیمه‌نامه ­ها است. یکی از دلایل پرفروش بودن آن این است که بیمه نامه شخص ثالث در ایران اجباری بوده و نداشتن آن مشمول جریمه نقدی و غیرنقدی می‌شود.

البته در بسیاری کشورهای دیگر نیز این قانون وجود دارد و در تمام دنیا بیش از 90 درصد رانندگان وسایل نقلیه این بیمه‌نامه را خریداری می‌کنند.

نداشتن بیمه‌نامه ثالث خودرو می تواند عواقب جبران‌ناپدیری برای راننده مقصر داشته باشد.این بیمه‌نامه طراحی شده تا جبران‌گرخسارت‌های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث باشد. منظور از ثالث هر فردی غیر از شما است.

فرض کنید در حادثه‌ای ناگوار موجب مرگ فرد یا افرادی شوید یا با خودرو گران‌قیمتی برخورد کرده‌اید، در چنین شرایطی ممکن است خسارت برآورد شده به‌حدی باشد که کل اموال و پس‌انداز یک فرد نتواند آن‌را جبران کند.

لازم به‌ذکر در سال 98 دیه یک مرد در ماه‌های غیرحرام 270 میلیون تومان و برای ماه‌های حرام 360 میلیون تومان است.

بیمه ثالث خودرو برای خسارت وارده به جان و مال دیگران طراحی و روانه بازار شده است. نخست نگاهی به مهم‌ترین تعاریف در این بیمه‌نامه کنیم

تعاریف بیمه شخص ثالث

  • تعریف خسارت بدنی یا خسارت جانی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از آسیب و صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی است (ارش در حقیقت نوعی دیه است که مقدار آن در قانون تعیین نشده و بر اساس نظر کارشناس با توجه به شدت جراحات به‌میزان درصدی از دیه تعیین می شود)
  • تعریف خسارت‌های مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه و موضوع این قانون، به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.
  • شخص ثالث: به استثنای راننده مسبب حادثه، هر شخصی که به سبب حوادث موضوع  قانون بیمه شخص ثالث دچار خسارت بدنی و یا مالی شود گویند.

بیمه شخص ثالث چیست؟

منظور از بیمه شخص ثالث، بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 است که به صورت خلاصه به آن بیمه شخص ثالث می گویند. پوشش‌های ارائه شده در این بیمه نامه شامل سه قسمت است:

  • پوشش خسارت مالی به شخص ثالث : تعهد شرکت بیمه حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه به غیر از موارد مشمول ماده 8 همین قانون می باشد.

حداقل پوشش مالی در هر حادثه = 2.5 درصد × دیه کامل انسان در ماه حرام

برای مثال در سال جاری دیه مرد در ماه حرام 360 میلیون تومان بوده است که 2.5 درصد آن می شود 9 میلیون تومان. به همین دلیل است که حداقل تعهد مالی رو بیمه‌نامه ثاث خودرو شما 9 میلیون تومان درج شده است.

  • پوشش خسارت جانی به شخص ثالث : حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت  بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد.
  • پوشش حوادث راننده مسبب حادثه: حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد.(طبق دستورالعمل اجرائی ماده 92 برنامه چهارم توصعه هزینه درمان رایگان است)

پاسخ دهید

ایمیل شما در جایی منتشر نخواهد شد.