مجله بیمه‌ای نوین
مجله نوین | ایده نوین، زندگی نوین
جست و جوی آرشیو

طرح‌ها و جشنواره‌ها

طرح شایگان بیمه نوین |درمان تکمیلی دارندگان بیمه عمر

یکی محصولات جدید که با هدف پوشش حداکثری برای حفاظت از عمر و سلامت شما عزیزان در نظر گرفته شده است "طرح شایگان بیمه نوین" است؛ در این طرح دارندگان بیمه عمر و سرمایه‌گذاری می‌تواند برای دریافت خدمات درمانی مناسب، پوشش درمان تکمیلی را خریداری…