مجله بیمه‌ای نوین
مجله نوین | ایده نوین، زندگی نوین
جست و جوی آرشیو

تازه‌های بیمه

هوش مصنوعی | بیمه مسئولیت رباتیک

اگرچه توسعه هوش مصنوعی و تولید ربات‌ها زندگی انسنا را راحت‌تر می‌کند اما مسئولیت حوادث ناشی از خطای آن‌ها به عهده کیست؟ بیمه در این زمینه چه کمکی می‌تواند کند؟ آیا محصولات بیمه‌ای مناسب می‌توانند نیروی محرکه توسعه هوش مصنوعی باشند؟

بیمه مسئولیت فن‌آوری نانو

متخصصان بیمه‌ای در تلاشند تا ضمن استفاده از اطلاعات متخصصان علمی حوزه نانو، به بررسی انواع خطرات پیش‌روی این حوزه بپردازند. آن‌ها باید ریسک را بشناسند، تحلیل و طبقه‌بندی کنند و سپس برای آن محصولات بیمه‌ای تعریف کنند.