مجله بیمه‌ای نوین
مجله نوین | ایده نوین، زندگی نوین
جست و جوی آرشیو

راهنمای خسارت

فرق دیه با ارش

در خسارت‌های که آسیب جسمی (جرحی) به کسی وارد می‌شود این دو واژه زیاد مورد بحث خواهند بود " دیه" و "ارش". جالب است بدانید در اکثر موارد خسارت بر اساس ارش تعیین می شود