مجله بیمه‌ای نوین
مجله نوین | ایده نوین، زندگی نوین

تاریخچه خودرو بیمه شخص ثالث در ایران

0 93

ماشین دودی

در زمان فتحعلیشاه اولین کالسکه را پادشاه انگلستان به ایشان هدیه کرد. این کالسکه با کشتی به بصره و بغداد و از آن‌جا با اسب و قاطر به تهران آورده شد؛ ولی به‌دلیل تنگی و قابل عبور نبودن کوچه‌های تهران، کالسکه خیلی مورد استفاده قرار نگرفت.

در زمان ناصرالدّین شاه در سال 1267 قمری اولین کالسکه توسط  معیرالممالک ( مسئول ضرابخانه  دوره قاجاریه) در تهران ساخته شد و بعد از آن در مدت کوتاهی استفاده از کالسکه در تهران رونق پیدا کرد.

 این موضوع نشان می‌دهد مسیرهای شهری بهبود پیدا کرده است و برای سهولت در رفت و آمد کالسکه‌ها، خیابان‌ها وکوچه‌ها سنگ فرش شدند. در آخرین سفر ناصرالدّین شاه به فرنگ در سال 1306 هجری قمری با مشاهده استفاده واگن های اسبی، به فکر وارد کردن این وسیله نقلیه عمومی در تهران افتاد و پس از بازگشت در مدت کوتاهی با شرکتی بلژیکی قرارداد تأسیس واگن اسبی تهران را بست.

اولین واگن اسبی در ایران
اولین واگن اسبی در ایران

 پس از آن قطار راه آهن نیز در زمان ناصرالدّین شاه توسط شرکت بلژیکی بین تهران و شهر ری کشده شد.

این قطار بین مردم  به ماشین دودی معروف شد.

نخستین اتومبیل در ایران

نخستین اتومبیل در زمان مظفرالدّین شاه و توسط خود او وارد ایران شد. این خودرو با زغال کار می‌کرد و برای راندن آن راننده‌ای بلژیکی استخدام کرده بود.

اولین خودرو در ایران در دوران مظفرالدین شاه

در سال 1305 بیش از 1000 دستگاه اتومبیل و 400 دستگاه موتور سیکلت و دوچرخه در تهران وجود داشت.

اولین تصادف در ایران | اولین قانون مسئولیت حوادث

 اولین تصادف در ایران در همین سال (1305) بین کالسکه درویش خان، موسیقی‌دان معروف، با اتومبیلی رخ داد و درویش خان درگذشت.

به طبع تا آن زمان کسی برای رانندگی نیازی به گواهینامه یا سندی معتبر که صلاحیت رانندگی او را تایید کند نداشت.

تصادف کالسکه با خودرو

به همین دلیل رانندگی با خودروها بسیار ناایمن بود. به همراه درویش خان 4 نفر دیگر نیز جان باختند.

پس از این حادثه و با توجه استفاده روز افزون از وسیله‌های نقلیه مدرن و تأثیر آن در زندگی و تمدن مردم، قانونگذاران متوجه اهمیت موضوع شده و در قانون مدنی سال 1307 در ماده 335 مقرر گردید: “در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مساحمه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.”

این ماده از قانون مدنی، اولین قانونی است که در خصوص مسئولیت حوادث رانندگی وضع شده است.

اولین قانون شخص ثالث

اولین قانون شخص ثالث با عنوان ” بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث” در سال 1347  در 14 ماده تصویب شد.

طبق ماده یک قانون مذکو وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل و قطارهای راه آهن باید این بیمه نامه را اخذ کنند. همچنین پوشش این بیمه‌نامه جهت جبران خسارات بدنی و مالی به اشخاص ثالث بوده است. در این قانون مواردی از جمله  تعریف حوادث تحت پوشش، انتقال بیمه‌نامه به مالک جدید، موارد خارج از تعهد شرکت بیمه  و قانون تأسیس صندوق مستقل به نام “صندوق تأمین خسارت های بدنی” بیان شده است.

تغییر قانون بیمه ثالث خودرو در سال 1387

چهل سال بعد یعنی در سل 1387 این قانون با عنوان “قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” با 30 ماده و 25 تبصره تصویب شد. به طور خلاصه مواردی از این قبیل در این بیمه نامه تغییر و یا اضافه شده است :

  • بازیافت خسارت از مقصر حادثه در تصادفات جرح یا فوت به دلیل تخلفات حادثه ساز
  • بازیافت خسارت از مقصر حادثه به دلیل مصرف مواد مخدر،مشروبات الکلی ، فاقد گواهینامه و یا عمدی بودن حادثه
  • میزان تعهد صندوق خسارات بدنی و نحوه تأمین مالی و مدیریت آن
  • وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی
  • وظایف محاکم قضایی
  • نحوه رسیدگی به اختلاف زیاندیده با شرکت های بیمه در خسارات مالی

قانون مصوب  سال 1387 قرار بود به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود ولی عملا تا 8 سال بعد این قانون مورد استفاده قرار گرفت.

طرح اصلاحی  در مورخ 01/10/1393 با عنوان” بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث”به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در 20/02/1395 با تأیید شورای نگهبان، تصویب شد.

پاسخ دهید

ایمیل شما در جایی منتشر نخواهد شد.